VYKDOMI PROJEKTAI

Ataskaitos

Projektas – „NE TEISTI, BET KEISTI“

Nuo 2013 metų organizacija vykdo projektą šiuo pavadinimu.

Apie projektą.

Marijampolės apskrities vyrų krizių centras – nevyriausybinė organizacija, veikianti nuo 2013 metų su vizija – tapti naudinga ir vertinama bendruomenėje organizacija, kurios dėka būtų saugus gyvenimas šeimose, o vyrams, ištikus gyvenimo krizei ar atsidūrus sudėtingoje situacijoje būtų teikiama kvalifikuota pagalba patikimoje aplinkoje, kad su naujomis žiniomis jie galėtų kurti stabilų gyvenimą.

Septynių metų darbo patirtis rodo, kad vyrai, kaip ir moterys, susiduria su šiomis problemomis: išgyvena netekus darbo arba artimo žmogaus, nutraukiant santuoką, savo ar sutuoktinės neištikimybės atveju, išgirdus netikėtą gydytojų verdiktą, smurtavus prieš artimuosius ar negalint susitikti su vaikais ir panašiai. Tik skirtumas tame, kad, daugelis moterų yra labiau socializuotos, atviros bendrauti, ieškoti problemos sprendimo būdų labiau nei vyrai. Į klausimą „Kodėl vyrai nesikreipia pagalbos“ socialinių tyrimų metu atsakymai buvo tokie: „netiki, kad kas nors gali padėti“ – 74,4 proc., „Bijo būti nesuprasti“ – 71 proc., „Bijo pažeminimo“ – 65,1 proc., Jaučia gėdą“ – 64,3 proc., „Nežino kur kreiptis“ – 54,8 proc., „Tai nevyriška“53,2 proc, „Nemoka papasakoti kas atsitiko“ – 46,8 proc., Tai, kad stereotipai vis dar gajūs visuomenėje rodo ir tokie vyrų pasisakymai – „Nevyriška – skųstis“, „Vyras – ne boba“, „Būk vyras, neverk ir nesiskųsk“, berniukai girdi nuo mažens. Esant vis gajiems tokiems stereotipams Lietuvoje, mūsų vyrai dažniau nei kitose Europos Sąjungos valstybėse – žudosi, 10 metų trumpiau gyvena nei moterys, dažniau nei moterys naudoja svaiginimosi būdus, mažiau išsilavinę ir t.t.
Todėl, įgyvendinant šį projektą, nuolatos siekiama griauti stereotipus visuomenėje ir spręsti dvi problemas:

  1. Nepakankamas visuomeninės supratimas, jog vyrų problemų sprendimas – stiprybė, šeimų bei visuomenės gerovė;
  2. Teikti kompleksinę pagalbą, vyrams, individualiai ir grupėje, įgalinant keisti smurtinį elgesį.

Nepakankamas visuomeninės supratimas, jog ir vyrai verkia, jog ir jiems skauda, turi įtakos tiek moterims, tiek vyrams ir turi didelį poveikį jų kasdieniniam gyvenimui. Istoriniame kontekste lyčių lygybės politikos vis konceptualizuotos, kaip moterų klausimų sprendimas, nes būtent moterys dažniausiai kėlė lyčių lygybės klausimus ir labiausiai buvo įsitraukusios į jų sprendimą. Tačiau, tuo metu, vis silpnėjo dėmesys vyrų problemoms, tarsi jie jų negalintys turėti, nors taip pat susidūrė su specifinėmis lyčių nelygybės problemomis: trumpesnė gyvenimo trukmė, prastesnė sveikata, žemesnis išsilavinimas, griežtos lyčių normos. Todėl ypatingai svarbu, kad visuomenė suprastų, jog pagalba vyrams teikia naudos kaip asmenybėms, kaip bendruomenės ir visuomenės nariams. Taip pat yra tiesa, kad be pagalbos, sąmoningo visuomenės dalyvavimo sprendžiant vyrų problemas – neįmanoma pasiekti realios Tautos gerovės.

Kokie stiprūs bebūtų vyrai, susidūrus su problemomis jie tampa pasimetę, nepasitikintys savimi ir aplinka dėl stereotipinio visuomenės požiūro. Dirbant Marijampolės vyrų krizių centre pastebėjome, kaip sunku vyrams kreiptis pagalbos asmeniškai, tiesiog užeiti pasikalbėti. Dažniausia, juos, nukreipia Probacijos tarnybos ir sutuoktinės.Todėl, šio projekto metu, padedame ne tik susidoroti vyrams su savo „monstrais“, bet ir skleisti visuomenei žinią, kad, pagalba reikalinga visiems, kas jie bebūtų.

Vykdyti projektai

2005 m. – „Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimas užimtumo srityje – priemonės, praktika, pokyčiai“ – Socialinių inovacijų fondo partneriai. Rėmėjas – JAV ambasados Demokratijos komisijos programa ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM);

2007 m. – „Pagalba smurtautojams, norintiems keisti gyvenimo būdą“ – Rėmėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM);

2009 m – „Tiesiame ranką smurtautojams“ – Rėmėjas – SADM;

2010 m. – „Vienišų motinų ir tėvų, auginančių vaikus su elgesio ir emocinėmis problemomis, profesinės savirealizacijos ir visavertės integracijos į darbo rinką programa“:

2009 – 2012 m. – „Vieni, bet ne atskirti“ – Vaikų raidos centro partneris. Rėmėjas – ES socialinis fondas, Lietuvos Vyriausybė;

2014 m. – „Ne teisti, bet keisti“ –. Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė;

2015 m. – „Ne teisti, bet keisti“ – Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė, SADM;

2016 m. – „Tikri vyrai nesmurtauja“. Rėmėjas – SADM;

2016 m. – „Ne teisti, bet keisti“ – Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė:

2017 m. – „Ne teisti, bet keisti“ – Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė, SADM;

2017 m. – „Taip nedarykit“ – Rėmėjas – SADM;

2018 m. – „Ne teisti, bet keisti“ – Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė;

2019 m. – „Ne teisti, bet keisti“ – Rėmėjas – Marijampolės savivaldybė, SADM;

Meniu