Kategorija: Straipsniai vyrams

Pasidalinkite su kitais

PREKYBA ŽMONĖMIS

Visame pasaulyje pripažįstama, jog prostitucija neatsiejama nuo prekybos žmonėmis, vieno pelningiausių verslų po prekybos ginklais ir narkotikais. Problema tapo ne tik visuomenės vertybių ir moralės kanonų smukimas, bet tai tapo ir tarptautine problema, traktuojama kaip vienu iš žmogaus teisės pažeidimų, kai pažeidžiamas asmens kūno neliečiamumas. Kasmet dešimtys tūkstančių moterų, ieškodamos geresnio gyvenimo, lengvo uždarbio įtraukiamos arba savo noru tampa prekybos žmonėmis verslo aukomis, taip pat yra verčiamos daryti nusikaltimus, bendradarbiauti, prieš jas smurtaujama, jos svaiginamos, seksualiai išnaudojamos. Tokios moterys arba aukos yra pagrindinės organizuoto nusikalstamumo versle dominuojančios figūros, kurios, verčiamos užsiimti prostitucija ir nešti šiam verslui pajamas. Aukų patirtis rodo, kad įvairūs seksualinių paslaugų pramonės sektoriai, tokie kaip prostitucija, pornografija, priverstinės santuokos, darbas „palydovių” firmose yra tarp savęs susiję. Prostitucija, yra vienas esminių tikslų, dėl kurių prekiaujama žmonėmis, nes sukuria didžiulį pelną pasauliniu mastu. Tai yra atskira nelegalaus verslo rūšis, pagal pelnus prilyginama prekybai ginklais bei narkotikais. Kaip nurodo Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikaltimų biuras, 2008 m. duomenimis, apie 79 procentai prekybos žmonėmis atvejų sudarė seksualinis išnaudojimas.

Baudžiamojoje teisėje pripažįstama, kad prekyba žmonėmis gali pasireikšti kaip kaltininko sandoris tiek su pačiu išnaudojamu asmeniu (pvz. jo užverbavimas), tiek ir su trečiaisiais asmenimis (pvz. perdavimas, pervežimas, perleidimas), taip pat neturi reikšmės, ar nukentėjusysis pagal sandorį išnaudojamas bus užsienyje, ar savo šalyje. Prekyba žmonėmis – tai nusikaltimas, susijęs su tam tikru poveikiu nukentėjusiajam, kuris leidžia šį asmenį įtraukti į išnaudojimą arba jį kontroliuoti. Šis poveikis gali pasireikšti fizine ir psichine prievarta, pagrobimu, taip pat apima ir tokius neprievartinius būdus kaip apgaulė, piktnaudžiavimas įgaliojimais ar aukos pažeidžiamumu, sumokėjimas nukentėjusį kontroliuojančiam asmeniui už sutikimą išnaudoti. Taikant prekybos žmonėmis straipsnį praktikoje, susiduriama su tam tikromis problemomis. Pirmiausia būtina įrodyti tikslą – asmenį seksualiai išnaudoti, priversti užsiimti prostitucija arba gauti materialinės ar kitokios naudos, o tai labai apsunkina kaltės įrodinėjimą. Kita problema – didelis šių nusikaltimų latentiškumas, t. y. nukentėjusiųjų nenoras kreiptis į policiją. Dėl to dauguma baudžiamųjų bylų dėl prekybos žmonėmis buvo iškeltos specialiųjų policijos operacijų metu remiantis turima operatyvine informacija, o nukentėjusiosios beveik buvo įkalbėtos rašyti pareiškimus policijai.

Prekybos žmonėmis apibrėžimas numatytas ir Europos Tarybos pamatiniame sprendime dėl kovos su prekyba žmonėmis  2002/629/TVR, kurio preambulėje sakoma, kad prekyba žmonėmis – tai sunkūs pagrindinių žmogaus laisvių ir žmogaus orumo pažeidimai,  apimantys tokius negailestingus veiksmus kaip pažeidžiamų asmenų tvirkinimas ir apgaudinėjimas, taip pat smurtas, grasinimai, išnaudojimas ir prievarta.

Prekyba moterimis arbe net ir vaikais siekiant juos seksualiai išnaudoti – tai jų išvežimas į kitą šalies regioną ar kitą šalį, su jų sutikimu ar be sutikimo, siekiant, kad jie teiktų seksualines paslaugas, tokias kaip striptizas, darbas viešnamiuose, gatvių prostitucija, filmavimasis pornografiniuose filmuose, fotografavimasis ir kt. Didžiausią pelno dalį šiame versle iš tiesų gauna trečiasis asmuo, o ne paslaugas tiesiogiai teikiantis išnaudojamasis, o bausmės už prekybą moterimis nėra tokios griežtos kaip už prekybą narkotikais ir ginklais, didelė pelno dalis gaunama dar ir dėl to, kad priešingai negu ginklus ir narkotikus, moteris galima parduoti kelis kartus. Toks reiškinys tarptautinėje bendruomenėje kartais dar kitaip yra vadinamas „baltąja vergija“. Šio nusikaltimo objektu gali tapti bet koks asmuo, nesvarbu, kurios lyties ir amžiaus. Vyrai, parduodami siekiant išnaudoti, o prekyba moterimis gali turėti įvairesnių tikslų, kaip antai, priverstinė santuoka, priverstinis darbas, priverstinis vaikų gimdymas bei išnaudojimas teisėtame arba neteisėtame seksualinių paslaugų versle. Svarbu pažymėti, kad prostitucija ir prekyba žmonėmis nėra tas pats reiškinys, nors viena ir kita labai susiję.

Prekyba žmonėmis tai nusikaltimas, kuriuo parduodamas ne tik žmogus, bet ir jo orumas. Kalbant apie prekybą žmonėmis dėl išnaudojimo seksualiniais tikslais, galime paminėti kelis prekybos žmonėmis komponentus, be kurių prekyba žmonėmis nebūtų tiek gajus. Tai sekso industrija – ašis, apie kurią sukasi visas prekybos žmonėmis verslas. Sekso industrija tampa rinkos elementu, perkančiajam siūlo visas suaugusiųjų ir vaikų seksualinio išnaudojimo formas. Sekso verslininkai – suteneriai ir seksualiniai išnaudotojai, kurie vėliau tampa teisėtais verslininkais ir kurie siekia užtikrinti, kad „vartotojo / smurtautojo“ poreikiai būtų patenkinti. Valstybės sekso ekonomika nukreipta į reguliavimą ir situacijos palengvinimą kliento naudai bei prisidengus aukų teisių gynimu bei rūpinimusi jų sveikata ir saugumu, veikia kaip pagalbininkė / sutenerė užtikrinanti, kad pasiūla nenutrūktų, valstybė pelnosi iš industrijos, tuomet, kai legalizuoja prostituciją ir įteisina prostitučių išnaudojimą.

Prekybai žmonėmis vis dar milžinišką įtaką daro socialiniai ir ekonominiai veiksniai, kurie lemia žmogaus gerovę valstybėje, be to, vidaus ir išorės (regioniniai ir globalūs) veiksniai, kurie neabejotinai susiję su vidiniais veiksniais.

Pagrindiniai vidaus veiksniai:

  • nestabili materialinė asmens būklė, skatinanti imtis neteisėtos veiklos arba išvykti uždarbiauti į užsienio valstybes;
  • sunkiai įsitvirtinanti lyčių lygybė – į moterį vis dar neretai žiūrima kaip į seksualinių paslaugų teikėją;
  • šeimos, kaip socialinės vertybės, menkėjimas;
  • pinigų, kaip esminės vertybės, aukštinimas visuomenėje, skatinantis jaunus žmones ieškoti lengvo ir greito uždarbio.

Pagrindiniai išorės (regioniniai ir globalūs) veiksniai yra šie:

  • didelė prostitucijos paslaugų paklausa Vakarų valstybėse;
  • aktyvi etninių organizuotų nusikalstamų struktūrų veikla užsienio valstybėse;
  • nevienoda teisinė atsakomybė už prekybą žmonėmis skirtingose valstybėse.

Be to prekybos žmonėmis egzistavimą lemia ir globalizacijos liberalizuojamos visuomenės ir asmens vertybės.

Prekybos žmonėmis aukos, tai yra tie asmenys, kurie buvo verčiami prekybos žmonėmis sandorio rėmuose priverstinai ar savanoriškai teikti seksualines ar kitokias paslaugas, dėl kurių sudarytas sandoris. Tokie žmonės patiria įvairių fizinių bei psichologinių pasekmių. Seksualiai išnaudojami asmenys gali patirti tokių pasekmių fizinei sveikatai, kaip antai, lytiškai plintančios ligos; reprodukcinės sistemos sutrikimai dėl abortų, persileidimų, lytiškai plintančių ligų; sužalojimai ir suluošinimai dėl nuolatos patiriamo fizinio smurto; mirtis nuo sužalojimų. Pasekmės psichinei sveikatai bei santykiams su kitais žmonėmis yra: depresija (užsisklendimas savyje, nenorėjimas nieko veikti, jėgų neturėjimas bet kokiai veiklai, nuolatinis liūdesys, vilties praradimas, savęs nuvertinimas); emocinis nejautrumas – nesugebėjimas užjausti, abejingumas įvykiams; baimė (tamsos, uždarų patalpų) ir nerimas (kad kas nors blogo atsitiks, kad nesugebės susitvarkyti su savo kasdieniniais reikalais); miego sutrikimai (nemiga, naktiniai košmarai); disociacija – prievartos bei įvykių, susijusių su ja, užmiršimas; apie savo gyvenimą manoma, kad tai buvo kito žmogaus gyvenimas, perdėtas fantazavimas – kartais žmogus gyvena fantazijomis, nesugeba atskirti išgalvotų dalykų nuo realių; gėdos bei kaltės jausmas (aukos kaltina save, kad nesugebėjo pasipriešinti, kad buvo naivios ir patikėjo nusikaltėliais); nesugebėjimas susikaupti sutelkti dėmesio; narkotinių medžiagų bei alkoholio vartojimas (tai yra vienas iš gynybos būdų, taip aukos stengiasi apsisaugoti nuo psichologinio skausmo, gėdos bei kaltės jausmo); noras bei mėginimai nusižudyti; nepasitikėjimas aplinkiniais (nes aukos buvo išduotos, apgautos, jos buvo nuolatos išnaudojamos, mušamos, prievartaujamos, jos negaudavo maisto joms būdavo neleidžiama ilsėtis, nesuteikiama pagalba); nesugebėjimas užmegzti ir palaikyti artimų santykių, aukos pozicijos prisiėmimas artimuose santykiuose; lytinio gyvenimo sutrikimai bei sunkumai.

Prekybos žmonėmis aukų patirtis rodo, kad pasekmės yra neišdildomos ir sunkios, nesvarbu ar asmuo savanoriškai dalyvavo prekybos žmonėmis sandoryje ar buvo priverstas, pasinaudojant apgaule, sukčiavimu ar asmens priklausomumu. Pelnymasis iš kito žmogaus prostitucijos sudarius dėl jo sandorį parduoti, pervežti, pergabenti yra laikoma viena iš prekybos žmonėmis formų, kurioje prostitucija yra neabejotinai pelno garantas.

Taip pat skaitykite

Meniu