Marijampolės apskrities vyrų krizių centras Didžiausias žmogaus nuopelnas yra
atkaklumas nugalint sunkiausias kliūtis.

Apie mus

Vizija

Tapti naudinga ir vertinama bendruomenėje organizacija, kurios dėka būtų kuriamas saugus gyvenimas šeimose, nes vyrams, ištikus emocinei ar krizinei situacijai, bus teikiama kvalifikuota kompleksinė pagalba patikimoje aplinkoje, įgalinančioje su naujomis žiniomis ir nuostatomis kurti kitą gyvenimą.

Vertybės

Teikti pagalbą kiekvienam, pravėrusiam Vyrų centro duris, asmeniui, neatsižvelgiant į socialinę padėtį, įsitikinimus, išsilavinimą, tautybę ar politines nuostatas su pagarba, nuoširdžiai ir atsakingai.

Reikia pagalbos?

Pasikalbėti su psichologe Jums aktualiais klausimais.

Meniu